معرفی

مشخصات فردی

عطیه پوراشمنان طالمی

نام - نام خانوادگی : عطیه   پوراشمنان طالمی

پست الکترونیکی : poureshmanan@iaurasht.ac.ir, ttalemy@gmail.com

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : ریاضی محض
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه گیلان

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : ریاضی محض- جبر غیر جابجایی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه تربیت مدرس

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : ریاضی محض- جبر جابجایی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران

سوابق اجرایی

  1. عضو شورای پژوهشی دانشکده علوم پایه واحد رشت از سال 92
  2. عضو کارگروه صلاحیت علمی دبیرخانه هیات اجرایی جذب هیات علمی استان گیلان در گروه ریاضی از سال 92


عضویت در جوامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : ریاضی

محل خدمت : دانشکده علوم پایه

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 10

سمت اجرایی در دانشگاه : هیئت علمی

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1384-02-01

عطیه پوراشمنان طالمی
عطیه پوراشمنان طالمی

محل خدمت :
    دانشکده علوم پایه
مرتبه علمی :
    استادیار
^